ההיסטוריה חוזרת?

שוד ההקדשות התימנים

בניהול ביה"ד הרבני להקדשות והמפקחת על ההקדשות

אודות האתר
ברוכים הבאים ל-"שוד ההקדשות התימנים". פורטל המאיר את האור על ההיסטוריה המתחדשת של ניהול ההקדשות התימנים. גילוי כיצד מיליון ש"ח עוברים לידים פרטיות תחת פיקוח בית הדין.

שערוריה בביה"ד להקדשות: שוד ההקדשות התימנים לאור היום בחסות בית הדין. שכר מופקע למנהל ופשיעה במכירת נכס הקדש

לא נחשה ולא נשתוק שערוריה בביה"ד להקדשות: בזמן העלייה לארץ ניהלו השליטים הנאורים לאבותינו את החיים ושדדו אותם וגנבו רכוש וילדים. כיום מתנהל שוד לאור היום. במעורבות המנהל המיוחד עו"ד דעואל פלאי. באישור בית הדין להקדשות. בחיפוי המפקחת על ההקדשות ומנהל בתי הדין. כבר שנתיים הרב הגר עם המנהל המיוחד, בהשגחת המפקחת על ההקדשות, לקחו בעלות על ההקדש עם שאר נכסי העדה התימנית. ללא נאמנים מטעם העדה, הנכסים מופקרים בפשיעה והנזקים עצומים. המנהל המיוחד לקח כבר קרוב למיליון שקל. קופת ההקדש התרוקנה, על כן המליץ למכור את מבנה ההקדש במחיר מוזל ובדחיפות. אם הנכס ימכר ההקדש יפסיד עוד לפחות 5 מיליון ש"ח. חייבים להציל את ההקדשות.

קרא עוד

המפקחות על ההקדשות עו"ד רחל שקרג'י ועו"ד רחל ווזנר. מנהלות את בית הדין.

המפקחת אמורה לפעול למינוי נאמנים ולפקח על ניהול ההקדשות. בפועל המפקחת היא המנהלת את בית הדין ועל פיה ישק כל דבר. בית הדין כפוף להמלצות שלה. כל מה שמבקשת הופך מיד להחלטה. לשום צד אין זכות להגיב בלי אישור שלה. ניתן לה אחריות על שכר המנהל המיוחד. סיכמה עם המנהל שכר כפול כדי לממן את פעילותו בהקדש הבבלים שם לא מקבל שכר. כדי לקבל מסמכים מתאים למקור של החלטות בין הדין, לא נתנו כי המפקחת לא מאשרת. המשמעות היא - בית דין של נשים.

קרא עוד  

אב ביה"ד להקדשות הרב מנחם הגר. מודה שאיבד הון רב להקדש, אך עוד ידו נטויה.

בית הדין הוציא מקהילת התימנים את ניהול ההקדשות. ומסרה בידי מנהל מיוחד שעשה נזקים להקדש ולקהילה. ביה"ד הוציאו את הרב גריידי מהתיק בטענה שהוא רק מייצג את הנהנים. שנים כבר אין נאמנים וההקדשות מופקרים בפשיעה ביד המנהל המיוחד.

קרא עוד  

עו"ד דעואל פלאי ממשרדי אגמון ושו"ת רוזנברג הכהן ושו"ת

המנהל נתמנה לבדוק את התנהלות הועד התימני בהקדשות. למעשה פעל כנאמן יחיד ללא מינוי. הגיש תביעת סרק נגד הקבלן ועשה נזקים עצומים. קיבל כחצי מיליון ש"ח בשכרו וטוען שמגיע לו סכום דומה. פועל למכירת נכס ההקדש. לא ברור מה וכמה הרווח שלו כי הכל חסוי.

קרא עוד  

הרב אלי בן דהן מנהל בתי הדין

הרב אלי דהן מנהל בתי הדין פנינו אליו בנושא שערורית ההקדשות אך סירב להתערב למרות שהוא אחראי על המערכת ועל המפקחת על ההקדשות.

קרא עוד  

בית הדין הגדול לערעורים

בית הדין הגדול לערעורים. הת"ת הגיש ערעור על החלטות בית הדין להקדשות. ב-3 בנובמבר נערך דיון. עדיין בית הדין מבררים. כאשר תהיה החלטה יפורסמו המסמכים.

קרא עוד  

הרב מרדכי רלב"ג ראש אבות בתי הדין הרבניים בירושלים

כבוד הדיין ר' מרדכי רלב"ג שליט"א – אב"ד ירושלים. פנינו אליו בנושא התנהלות בית הדין להקדשות והמפקחת על ההקדשות . לא ענה.

קרא עוד  
אנו קוראים לרבנים הראשיים
1. להורות לבתי הדין הנכבדים להסיר ידיהם מנכסי העדה ולהעביר את ניהול ההקדשות לידי נאמנים מבני הקהילה התימנית.
2. לא למכור את בניין ההקדש עד למינוי הנאמנים וקבלת חוות דעתם.
3. לעצור את התשלום למנהל המיוחד ולערוך דיון פתוח על שכרו.
4. להסיר את החסיונות ממכירת הבניין ומשכר המנהל המיוחד.

פנייה לבית הדין להקדשות מרחשוון פג המנהל המפקחת ומפגעי בטיחות ומכר הנכס עם מסמך מצורף

הנדון: בקשות דחופות בנושא המפקחת והמנהל המיוחד והנאמנים. הנושאים: א. מעמד המפקחת על ההקדשות והמנהל המיוחד. ב. מינוי נאמנים. ג. ליקויי בטיחות המהווים סכנה לחיי אדם. ד. ביטול מכירת הנכס ברחוב חיי אדם.

הצטרפות הועד התימני לטענות מבשר טוב נגד המכירה של נכס ההקדש תולדות תשפ"ג

פנייה לבית הדין להקדשות מרחשוון תשפ"ג. בנושא מכירת הנכס, מחדלי המנהל המפקחת ופנייה דחופה להסרת מפגעי בטיחות בנכס שמהווים סכנה לחיי אדם.

פנייה שלנו לביהד הגדול בקשה לא להכריע בדין עד שיהיו לפני בית הדין כל הנתונים

יש למנות נאמנים שהם יבדקו וימליצו ואז לערוך דיון.

בית הדין תמהה על שכר המנהל המיוחד ועוד מחדלים

בנושא בקשת המנהל המיוחד לקבלת שכר טירחה באופן של אחוזים ממכירת הנכס: ביה"ד תמה – בלשון המעטה – על הבקשה וכדלהלן: 1. הסדר שכ"ט עבודת המנהל המיוחד נקבע על ידי יחידת הפיקוח - ללא בקשת אישור ביה"ד וללא קבלת החלטת ביה"ד בענין. 2. שכר הטירחה נסק לסכומי עתק. נוסף לכך, עיסוק המנהל המיוחד נגע גם לנכסים מזעריים שאין להם סיכוי להשבחות סבירות. 3. אין ספק שבאם ביה"ד היה מודע לתוצאה לא היה מאשר עבודה זו תמורת סכום גבוה כל כך.

ערעור על שכר המנהל המיוחד

נושא מחדלים וטעויות בנושא מכר הנכס.

לכבוד הרב אלי בן דהן מנהל בתי הדין בקשה שניה לפגישה

נושא מחדלים וטעויות בנושא מכר הנכס.

פנייה לבית הדין להקדשות מרחשוון פג המנהל המפקחת ומפגעי בטיחות ומכר הנכס עם מסמך מצורף - עותק

הנדון: בקשות דחופות בנושא המפקחת והמנהל המיוחד והנאמנים. הנושאים: א. מעמד המפקחת על ההקדשות והמנהל המיוחד. ב. מינוי נאמנים. ג. ליקויי בטיחות המהווים סכנה לחיי אדם. ד. ביטול מכירת הנכס ברחוב חיי אדם.

הצטרפות הועד התימני לטענות מבשר טוב נגד המכירה של נכס ההקדש תולדות תשפ"ג - עותק

תגובת המערערת להערות המערער לפרוטוקול ולשמאות בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מיום כ"ו חשוון התשפ"ג (2022.11.20) מוגשת בזה תגובת המערערת להערות המערער לשמאות שהוזמנה על ידי המנהל המיוחד, כדלקמן: 1 .המערערת מצטרפת לטענת המערער כי על פניו, בהיותו מוסד ללא כוונת רווח, זכאי ההקדש לפטור מלא מהיטל השבחה, זאת לפי הוראות סעיף 19(ב()4 )לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

 

בקשות והחלטות נוספות בבית הדין להקדשות

בית הדין להקדשות בירושלים מנהל ההקדשות התימנים

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות