אנו קוראים לרבנים הראשיים
1. להורות לבתי הדין הנכבדים להסיר ידיהם מנכסי העדה ולהעביר את ניהול ההקדשות לידי נאמנים מבני הקהילה התימנית.
2. לא למכור את בניין ההקדש עד למינוי הנאמנים וקבלת חוות דעתם.
3. לעצור את התשלום למנהל המיוחד ולערוך דיון פתוח על שכרו.
4. להסיר את החסיונות ממכירת הבניין ומשכר המנהל המיוחד.
אתר זה נבנה באמצעות